Krew Challenge

 

KrewChallange to wyzwanie zainicjowane przez sportowców w celu zwrócenia uwagi na potrzebę oddawania krwi. Korzenie inicjatywy sięgają środowiska rugby, a formalnym organizatorem jest ekipa PromoRugby oraz Rugby Club Arka Gdynia, które rzuciły wyzwanie trójmiejskim klubom rugby.

Wyzwanie polega na zorganizowaniu wewnątrz klubu wspólnej akcji (wraz z kibicami, członkami zarządu, zawodnikami itd.) oddawania krwi, po czym wyznaczenia kolejnej drużyny lub drużyn mających podjąć się tego zadania. Czas przeprowadzanego KrewChallange’u nie jest ograniczony ani też nie zawężamy się tylko klubów sportowych. Do inicjatywy mogą przyłączyć się wszyscy! Wszak chodzi o ratowanie życia. Każda kropla jest na miarę złota, więc organizatorzy liczą na brak jakichkolwiek barier.

Celem akcji jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w dziedzinie ochrony życia i zdrowia oraz udzielenie wsparcia społecznego, dlatego liczymy na „efektu domina” w popularyzacji KREWChallenge, a do akcji dołączyli patroni medialni. Aktywność wyzwania będzie widoczna w mediach społecznościowych, rozgłośniach radiowych, telewizyjnych spotach, czy na łamach gazet.

Jeżeli nie macie możliwości złożenia filmu z akcji honorowego oddania krwi, nadsyłajcie nam materiały na adres rugbyclub@o2.pl, a my je obrobimy i dodamy na odpowiednie kanały.

Nadsyłajcie materiały (foto) oraz informacje o tym, ile udało się zebrać krwi, kogo wyznaczyliście oraz przez kogo zostaliście nominowani. Ilość oddanej krwi będziemy na bierząco monitorować na specjalnie przygotowanych grafikach.

Będziemy działali poprzez :

1.Organizowanie materiałów promocyjnych akcji KrewChalenge, w tym przetworzenie nadesłanych materiałów z honorowego oddawania krwi przez kluby sportowe. Aktywną współpracę z klubami, stowarzyszeniami i innymi placówkami zaangażowanymi lub chcącymi zaangażować się w akcję,

2.Organizowanie akcji honorowego krwiodawstwa we współpracy z placówkami służby zdrowia,

3.Integrację środowisk honorowych dawców krwi,

4.Organizowanie akcji edukacyjnych i promocyjnych z zakresu honorowego krwiodawstwa, transplantologii i pomocy przedmedycznej,

5.Organizowanie akcji edukacyjnych i promocyjnych z zakresu zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem aktywność fizycznej i zdrowego odżywiania,

6.Organizowanie wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,

7.Organizowanie wydarzeń kulturalnych,

8.Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,

9.Wydawanie publikacji, w tym elektronicznych oraz innych materiałów promocyjnych związanych z celami akcji.

 

…. Pomysłów jest wiele, ale liczymy na ich kontynuacje i poszerzenia w miarę rozwoju wyzwania i rosnących z nim możliwości 🙂